Informace o nás

Sdružení pro práci s dětmi a seniory je nestátní neziskovou organizací pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů na Praze 10.

Aktivity pro členy:

Zaměřujeme se na sport, kulturu a turistiku, kde si mladí lidé mezi sebou vyměňují zkušenosti a postřehy, společně navštěvují zajímavá místa nebo sportují. akcemi se vytváří dobrý vztah mezi mladými i staršími členy

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.